SLUŽBY, KTORÉ PONÚKAME:

 • výroba a oprava náhradných dielov sústružením, frézovaním vŕtaním, brúsením podľa vzoru alebo výkresovej dokumentácie
 • renovácia rotačných dielov naváraním
 • rezanie závitov vrtných tyčí a rúr do priemeru 300 mm
 • perforácia rúr
 • skružovanie plechov do hrúbky 12 mm a dĺžky 2000 mm
 • skružovanie profilovej ocele (uholníkov, rúr, jacklov, plechovej ocele, U, I, T profilov)
 • ohýbanie plechov do hrúbky 6 mm a dĺžky 3300 mm
 • strihanie plechov do hrúbky 10 mm a dĺžky 3000 mm
 • pálenie plechov plazmou a plynom
 • vŕtanie dier do priemeru 60 mm
 • sústruženie dielov do priemeru 1000 mm a dĺžky 5000 mm
 • frézovanie dielov, výroba reťazových a ozubených kolies s priamym ozubením
 • obrážanie drážok na pero
 • výroba dielov z nerezovej ocele a  z ušľachtilej kalenej ocele
 • zámočnícke práce spojené s výrobou stavebných prvkov – oceľové plošiny a prístrešky, schodištia, zábradlia
 • výroba a montáž oceľových konštrukcií hál, zásobníkov
 • výroba závitovkových, pásových a článkových dopravníkov
 • opravy strojných zariadení a liniek
 • lisovanie súčiastok